แก้วครอบสูญญากาศ Folee Vacuum Cupping

แก้วครอบสูญญากาศ Folee รุ่น B001A-12

Vacuum Cupping

http://siamvip.com/managefiles/fileUploads/vsignmedic/imgUploads/8.jpg